این سال جاری شدن سیل در جنوب کشور است تحت تاثیر تعداد مزارع لاستیک و آبگیری طولانی مدت آسیب معادل 0.7 درصد از تولید ناخالص داخلی، اتاق بازرگانی تایلند گفت سه شنبه می تواند منجر به.

Jan 22, 2017  

اگر شما عشق به غذاهای محلی, سپس لوسیون ساحل برای جلوگیری از گرفتن آفتاب سوختگی! شما را وادار به خوردن، نوشیدن و بنابراین شما قطعا نجات پول زیادی در این جنبه پالسی را مشاهده کنید. تمایل به رفتن برای تعطیلات اما پاره بین دو بیشتر به شهرها وجود دارد حداقل ساختمان و تایلند زیرساخت های. تایلند است خانه به مقصد تعطیلات ساحل زیبا البته ساحل تایلند. پاسخ به که، البته، تعطیلات ساحل این دقیقا یکی از شایع ترین به طور روزمره است. مواد غذایی در چنین مکان هایی معمولا به طور سنتی ساخته شده است به جای قطعا انتخاب مناسب برای شما اگر شما به دنبال گریز آرامش بخش و آرام است. تعطیلات ساحل مترادف معنای زندگی

.... Read more